Liên hệ chúng tôi

CÔNG TY TNHH ĐIỆN KASAN Ôn Châu

Địa chỉ:Số 183, đường Jingliu, Khu phát triển kinh tế Nhạc Thanh, Nhạc Thanh, Ôn Châu, Chiết Giang, Trung Quốc.

Điện thoại: +86-13868710608

E-mail: kasan@kasan.cn

Trang mạng: www.cnkasan.com

Gửi yêu cầu